طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک

طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک موارد استفاده و کاربرد محصول : کودهای شیمیایی ، صنایع معدنی و فلزی و ... معرفی محصول : اسید ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺧﺎﻟﺺ (٤SO٢(H ﺩﺍﺭﺍﻱ

طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک

موارد استفاده و کاربرد محصول : کودهای شیمیایی ، صنایع معدنی و فلزی و …

معرفی محصول :

اسید ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺧﺎﻟﺺ (۴SO٢(H ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﺮﻡ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ٠٨/٩٨ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺑﻲﺭﻧﮓ ﻭ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﻭﻳـﺴﻜﻮﺯ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ٣SO ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻧـﺴﺒﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺳـﻴﺪ ﺳـﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺣـﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻭﻟﺌﻮﻡ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﻟﺌﻮﻡ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ٣SO ﺣﻞ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳـﻴﺪ ﺳـﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺑﻴـﺎﻥ ﻣـﻲﺷـﻮﺩ. ﻣﺸﺨـﺼﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﻭ ﺍﻭﻟﺌﻮﻡ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻏﻠﻈﺖ ۴SO٢H ,٣SO ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻣﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ۴SO٢H ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﻳﻚ ﺍﺳﻴﺪ ﻗﻮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣـﺖ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺍﺳـﺖ. ﺍﻳـﻦ ﻣـﺎﺩﻩ ﺑـﻪ ﻧﺎﻣﻬـﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻴﻦ (Sulphin acid)، ﺍﺳﻴﺪ ﺑﺎﺗﺮﻱ (battery acid) ﻭ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷـﻮﺩ. ﺍﻳـﻦ ﻣﺤـﺼﻮﻝ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﺳـﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪﻫﺎﻱ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣـﻞ ﺍﺳـﻴﺪﻱ، ﻛﺎﺗﺎﻟﻴـﺴﺖ ﻭ ﻋﺎﻣـﻞ ﺩﻱ ﻫﻴﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻛﺪ ﺁﻳﺴﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ٢۴١٢١۶۵١ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

عناوین طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک شامل :

 • معرفی محصول
 • مشخصات کلی محصول
 • شماره تعرفه گمرکی
 • شرایط واردات
 • استانداردهای ملی وجهانی
 • قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
 • موارد مصرف و کاربرد
 • کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
 • اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
 • کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
 • وضعیت عرضه و تقاضا
 • بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید
 • بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
 • بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
 • بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات
 • ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ
 • فرآیند تولید محصول
 • ماشین آلات
 • بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
 • محوطه سازی
 • ساختمان
 • ماشین آلات
 • وسائط نقلیه
 • هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
 • هزینه های قبل از بهره برداری
 • برآورد حقوق و دستمزد
 • برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
 • جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
 • نتیجه گیری
 • میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
 • پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
 • تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
 • مراجع

 

دانلود طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک مناسب برای :
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

 

فرمت فایل: ورد WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۴۰ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

خرید

خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

راهنمای دانلود