خلاصه ای از گزارش کارآموزی مناسب رشته طراحی و گرافیک : دنيائي كه ما آن را نظاره مي‌كنيم از دو عنصر مهم تجسمي تشكيل شده است. اين دو عنصر عبارتند از: فرم‌...