خلاصه ای از گزارش کارآموزی : آب ژاوال در سال 1950 اولين بار در كشور سوئد با آغاز تكنولوژي كلرزن هاي جهان براي گند زدايي آب شرب بكار گرفته شد . سپس آب ژاوال

خلاصه ای از گزارش کارآموزی : آزمون کمیت و کیفیت گلوتن: آزمون گلوتن یکی از مهمترین آزمون هایی است که برای کنترل کیفی فرآورده های آرد انجام

خلاصه ای از گزارش کارآموزی : قليائيت آب عبارت است از ظرفيت كلي آن براي واكنش با يك اسيد قوي در يك PH معين . چون قليائيت بسياري از آبهاي سطحي در درجه اول بي

خلاصه ای از گزارش کارآموزی : آشاميدني‌ها به طور كلي مواد غذايي هستند كه برطرف كننده نيازهاي غذايي نيستند، بلكه از آنها براي رفع عطش و مقداري هم محرك هستند،...