طرح کارآفرینی تولید اسیدهای چرب موارد استفاده و کاربرد محصول : صنایع آرایشی و بهداشتی ، پاک کننده ها ، تولید آلکید رزین ، تولید واکس و موم و شمع معرفی محصول

طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک موارد استفاده و کاربرد محصول : کودهای شیمیایی ، صنایع معدنی و فلزی و ... معرفی محصول : اسید ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺧﺎﻟﺺ (٤SO٢(H ﺩﺍﺭﺍﻱ

طرح توجیهی تولید اسید بنزوئیک موارد استفاده و کاربرد محصول : صنایع دارویی و غذایی و بهداشتی معرفی محصول : اسید بنزوییک به طور عمده برای تولید فنل، تهیه

طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید DOP و صنایع رنگ و رزین معرفی محصول : استرهای انیدریک ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﻧﯿﺪرﯾﺪﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ

طرح کارآفرینی تولید استرهای اسید استیک موارد استفاده و کاربرد محصول : استفاده در اماکن عمومی و شرکت ها و مدارس و … معرفی محصول : ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻳﮏ ﺍﻟﮑﻞ ﺑﺎ ﺍﺳﻴﺪ

طرح کسب و کار تولید تانن از پوست گردو موارد استفاده و کاربرد محصول : به عنوان روان کننده و بهبود دهنده خواص در صنایع مختلف معرفی محصول : گزارش حاضر مطالعات

طرح کارآفرینی تولید استئارات کلسیم موارد استفاده و کاربرد محصول : به عنوان روان کننده و بهبود دهنده خواص در صنایع مختلف معرفی محصول : یکی از مهمترین کاربرده

طرح کارآفرینی تولید اسپری حشره کش موارد استفاده و کاربرد محصول : از بین بردن حشرات موذی معرفی محصول : اسپری حشره کش با عملکرد سریع، ساده و بی خطر حشرات پرنده

طرح توجیهی تولید آلیاژهای پلی آمید موارد استفاده و کاربرد محصول : قاب های نازک , پوشش محافظ باتری , خودپرداز های بانکی و …. معرفی محصول : ماده مورد نظر

طرح کارآفرینی تولید آلیاژ PC-ABS موارد استفاده و کاربرد محصول : صنایع لوازم خانگی , مخابرات , کابل های انتقال نیرو , صنعت ساختمان و …. معرفی محصول : مدت