• طرح توجیهی تولید آب معدنی - 7000 تومان

  طرح توجیهی تولید آب معدنی موارد استفاده و کاربرد محصول : نوشیدنی معرفی محصول : در این طرح توجیهی به مطالعه تولید آب معدنی پرداخته شده است. آبهای معدنی ، از

 • طرح کارآفرینی تولید اسیدهای چرب - 6000 تومان

  طرح کارآفرینی تولید اسیدهای چرب موارد استفاده و کاربرد محصول : صنایع آرایشی و بهداشتی ، پاک کننده ها ، تولید آلکید رزین ، تولید واکس و موم و شمع معرفی محصول

 • طرح توجیهی تولید پارچه پرده ای راشل - 7000 تومان

  طرح توجیهی تولید پارچه پرده ای راشل موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید پرده ، روتختی ، رومیزی و... معرفی محصول : محصول مورد نظر در این طرح تولید پارچه های

 • طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیومی - 5500 تومان

  طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیومی موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید پوشاک معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، رادﻳﺎﺗﻮر آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻗﻄ

 • طرح توجیهی تولید پارچه ابریشمی خام - 5000 تومان

  طرح توجیهی تولید پارچه ابریشمی خام موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید پوشاک معرفی محصول : پس از تهیه نخ ابریشمی خام، به منظور استفاده نخ در ماشین بافندگی

 • طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک - 5000 تومان

  طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک موارد استفاده و کاربرد محصول : کودهای شیمیایی ، صنایع معدنی و فلزی و ... معرفی محصول : اسید ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺧﺎﻟﺺ (٤SO٢(H ﺩﺍﺭﺍﻱ

 • طرح توجیهی تولید اسید بنزوئیک - 5000 تومان

  طرح توجیهی تولید اسید بنزوئیک موارد استفاده و کاربرد محصول : صنایع دارویی و غذایی و بهداشتی معرفی محصول : اسید بنزوییک به طور عمده برای تولید فنل، تهیه

 • طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک - 4000 تومان

  طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید DOP و صنایع رنگ و رزین معرفی محصول : استرهای انیدریک ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﻧﯿﺪرﯾﺪﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ

 • طرح توجیهی تولید پارچه پنبه ای - 5500 تومان

  طرح توجیهی تولید پارچه پنبه ای موارد استفاده و کاربرد محصول : ملافه ای - تبلیغات - دستمال شستشو و ... معرفی محصول : محصول انواع پارچه های تاری و پودی خام

 • طرح توجیهی تولید چتر - 4000 تومان

  طرح توجیهی تولید چتر موارد استفاده و کاربرد محصول : استفاده در باران معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﺘﺮ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ

جدیدترین محصولات

طرح توجیهی تولید آب معدنی موارد استفاده و کاربرد محصول : نوشیدنی معرفی محصول : در این طرح توجیهی به مطالعه تولید آب معدنی پرداخته شده است. آبهای معدنی ، از

طرح کارآفرینی تولید اسیدهای چرب موارد استفاده و کاربرد محصول : صنایع آرایشی و بهداشتی ، پاک کننده ها ، تولید آلکید رزین ، تولید واکس و موم و شمع معرفی محصول

طرح توجیهی تولید پارچه پرده ای راشل موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید پرده ، روتختی ، رومیزی و... معرفی محصول : محصول مورد نظر در این طرح تولید پارچه های

طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیومی موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید پوشاک معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، رادﻳﺎﺗﻮر آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻗﻄ

طرح توجیهی تولید پارچه ابریشمی خام موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید پوشاک معرفی محصول : پس از تهیه نخ ابریشمی خام، به منظور استفاده نخ در ماشین بافندگی

طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک موارد استفاده و کاربرد محصول : کودهای شیمیایی ، صنایع معدنی و فلزی و ... معرفی محصول : اسید ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺧﺎﻟﺺ (٤SO٢(H ﺩﺍﺭﺍﻱ

طرح توجیهی تولید اسید بنزوئیک موارد استفاده و کاربرد محصول : صنایع دارویی و غذایی و بهداشتی معرفی محصول : اسید بنزوییک به طور عمده برای تولید فنل، تهیه

طرح توجیهی تولید استرهای انیدریک موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید DOP و صنایع رنگ و رزین معرفی محصول : استرهای انیدریک ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﻧﯿﺪرﯾﺪﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ

طرح توجیهی تولید پارچه پنبه ای موارد استفاده و کاربرد محصول : ملافه ای - تبلیغات - دستمال شستشو و ... معرفی محصول : محصول انواع پارچه های تاری و پودی خام

طرح توجیهی تولید چتر موارد استفاده و کاربرد محصول : استفاده در باران معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﺘﺮ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ

طرح کارآفرینی بازیابی و ریسندگی الیاف پشمی موارد استفاده و کاربرد محصول : در تولید پارچه و منسوجات پشمی معرفی محصول : ﺍﺯ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﻧﺦ ﺗﻬﻴﻪ

طرح کارآفرینی تولید الکترود جوشکاری موارد استفاده و کاربرد محصول : در جوشکاری معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، اﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ.